5przedszkole

5przedszkole


Grupy

Podział grup w naszym przedszkolu:

grupa 1 Biedroneczki: dzieci najmłodsze- 3 letnie

grupa 2 Ślimaki: dzieci średniaki- 4 letnie

grupa 3:Ropuchy: najstarsze rozrabiaki – 5 letnie